Βιβλιογραφία

 

Ο ιατρός κ. Ιωάννης Δ. Παπαδημητρίου, επιθυμώντας να καταγράψει την ιστορία του Μαζαρακίου, συνέγραψε το βιβλίο με τίτλο «Το Μαζαράκι των Πείρων και της Παναχαΐας και το Μαζαράκι των Πατρών και της Ωλενίας – Από το 1600 π.χ. μέχρι σήμερον».

Σκοπός του βιβλίου σύμφωνα με τον κ. Παπαδημητρίου είναι «να γνωρίσουν οι συγχωριανοί την Ιωάννης Παπαδημητρίουιστορίαν του τόπου μας και προπαντός οι νεώτεροι, το γενεαλογικόν δένδρον της καταγωγής των». Στο βιβλίο αυτό παρουσιάζονται σημαντικά ιστορικά γεγονότα και συνεντεύξεις με ανθρώπους που συμμετείχαν σε αυτά, η πορεία και η εξέλιξη του τόπου, ήθη και έθιμα της τοπικής κοινωνίας καθώς και δημογραφικά και γεωγραφικά στοιχεία της ευρύτερης περιοχής.

Το βιβλίο πράγματι αποτελεί μια ολοκληρωμένη αναφορά στον τόπο και τους ανθρώπους του και κληροδοτεί το παρελθόν στις νεότερες γενιές.

Επιβράβευση του σημαντικού συγγραφικού αυτού έργου αποτελεί ο Δημόσιος Έπαινος από την Αχαϊκή Εταιρεία Μελετών.

 

Επιστροφή στην αρχή